shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
น.ส.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูบทความประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 รอบที่2

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 รอบที่2

ประกาศโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 รอบที่2 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ
ตาม QR code ด้านล่างและตามลิงค์นี้ค่ะ
ม.1>>https://forms.gle/ZE6QGzHPm82Ru8sL9
ม.4>>https://forms.gle/VGVRnXpNc9eNPs517
**ทางโรงเรียนมีรถรับส่งบริการฟรีและให้ทุนการศึกษาแรกเข้า 1,000 บาท**
มาสมัครกันเยอะๆนะคะ

25 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 1818 ครั้ง

Engine by shopup.com